'Andere verplichtingen' verhinderen minister

'Andere verplichtingen' verhinderen minister

Door Kim

De 1040-urennorm werkt volgens de onderwijsminister alleen maar in je voordeel. En zelf komt ze woensdag niet naar de scholierenstaking in Amsterdam, omdat ze 'andere verplichtingen' heeft.

Dit en heel veel meer vertelde minister van Onderwijs Van Bijsterveldt vandaag hoogstpersoonlijk in onze chatsessie over de nieuwe 1040-urennorm.

Een drukke chat, met op 't hoogtepunt 56 bezoekers. Heb je 'm gemist? Hier alle (kritische!) vragen op een rijtje.

[UPDATE 20/12: de rijksoverheid heeft een videoverslag van de chat op hun eigen site gepubliceerd.]

Vlak voor de chat was bekend geworden dat mevrouw Van Bijsterveldt woensdag niet naar het Museumplein komt. Het LAKS is daar flink pissig om en bestempelt het  als een 'ongeoorloofde absentie'.

In een persbericht schrijven ze: "De minister vindt dat de Eerste Kamer nu maar moet beslissen wat er met de wet op Onderwijstijd gebeurt. Ze loopt daarmee weg voor haar verantwoordelijkheid. De minister blijft namelijk altijd de eindverantwoordelijke voor de uitvoering van deze onmogelijke wet." En: "Ze zou haar beleid moeten kunnen verantwoorden tegenover de demonstrerende scholieren."

Waarom 1040?

CelineLxx: Hallo mevrouw, even een vraag wat is de precieze reden voor meer uren?

VanBijsterveldt: nou het zijn eigenlijk minder uren geworden. In de oude wet staat dat de hele onderbouw sprake is van 1040 uur. Dat wordt nu alleen de eerste 2 jaar.

rosa_9571: veel scholen kunnen dit niet waar maken, ten gevolg ophok uren. Hier is niemand bij gebaat, lijkt mij.

Annemarie980116: Mevrouw van Bijsterveld, waarom geeft u 40 extra uren als je in die uren niks doet?

VanBijsterveldt: Veel scholen maken dat inmiddels wel waar, maar daar komt nog bij Rosa dat er ook meer ruimte is gekomen in hoe die uren ingevuld mogen worden. Dat is een extra steuntje in de rug voor de scholen!

Naarde1080: VanBijsterveldt: Dus op dit moment is het al wettelijk 1040 uur voor de jaren 1 t/m 3?

VanBijsterveldt: jazeker, en als de nieuwe wet niet doorgaat zal dat weer gehandhaafd gaan worden. Veel leerlingen realiseren zich dat niet.

Niet bij staking

marlous126: fijn dat u hier aanwezig bent. wat is de reden van uw afwezigheid bij de staking woensdag? ik denk dat we allemaal wel gehoopt hadden dat u aanwezig zou zijn.

VanBijsterveldt: Ik heb andere activiteiten

VanBijsterveldt: Overigens heeft die nieuwe wet nog veel meer voordelen ten opzichte van de huidige wet. Zo krijgen jullie als leerlingen bijvoorbeeld instemmingrecht over het onderwijsprogramma. Tegen ophokuren zeg je dan natuurlijk: nee!

Verkeerd beeld

geheim_8321: Maar als er minder uren komen in plaats van meer, waarom zijn scholen en leerlingen hier dan niet blij mee?

trOnk12: Omdat minder uren op het school , meer uren thuis betekent

VanBijsterveldt: Omdat het beeld gewekt is dat we terug gaan naar 1040, maar op dit moment is de wet al 1040 en nu voor de hele onderbouw. In de afgelopen jaren waren we in afwachting van de nieuwe wet naar 1000 uur toe gegaan (gedoogsituatie). Maar als die nieuwe wet niet doorgaat zal ik gewoon weer de oude wet moeten handhaven.

Meer eigen opvulling

Naarde1080: VanBijsterveldt: Wat voor "meer ruimte is gekomen in hoe die uren ingevuld mogen worden" bedoelt u? Scholen hebben toch al grote vrijheid om lestijd zo in te vullen als ze willen

VanBijsterveldt: naarde1080 vraagt waaruit die ruimte bestaat. Het gaat om meer maatwerkuren. Uren (zoals mentoruren, maatwerk voor excellentie, taal en rekenen) die wel voor iedereen toegankelijk zijn maar niet verplicht.

Hoeveel % haalt dat?

jeroen1405: Minister, ongeveer hoeveel procent van de scholen heeft de afgelopen jaren nu eigenlijk de 1040-urennorm zonder ophokuren gehaald?

VanBijsterveldt: Ik weet dat percentage niet precies. Wel weet ik dat zo"n 80% vorig jaar de 1000 uren norm haalde. Er komt nu alleen in de eerste 2 jaar 40 uur bij (een uur per week). Maar voor de hele schoolperiode mag 20 uur per jaar extra (bovenop de al bestaande 40 uur maatwerk) aan maatwerk besteed worden (in plaats van gewone lesuren). Dat is winst voor de scholen!

Kevin_Veer: Beste mevrouw van Bijsterveldt, waarom verkiest u kwantiteit boven kwaliteit. Dat ben ik niet gewend van partijen als VVD & CDA.

Instemmingsrecht

VanBijsterveldt: marlous126 jullie hebben het straks instemmingsrecht met het onderwijsprogramma van de school. Je stemt natuurlijk tegen ophokuren!

Naarde1080: VanBijsterveldt: U zei eerder dat leerlingen instemminsrecht krijgen op de invulling van de onderwijstijd. In het wetsvoorstel is dit recht echter beperkt tot de maximaal negen roostervrije dagen.

VanBijsterveldt: Daarnaast schrijft de nieuwe wet voor om als school een lesuitvalbeleid te hebben. Ook dat is winst. Dit betekent dat scholen voorbereid zijn op lesuitval. Dat voorkomt ophokuren

marlous126: VanBijsterveldt: en hoe moet ik dat instemmingsrecht dan voor me zien? dat we zelf ons gehele rooster mogen maken?

Victor_1764: Instemmingsrecht op mijn school zie ik niet gebeuren.

VanBijsterveldt: Nee, dat punt zit er ook in, maar daarnaast krijgt de MR (om leerlingen en ouders) jaarlijks instemmingsrecht op het onderwijsprogramma. Ook een mooi nieuw punt van deze nieuwe wet.

olha1: VanBijsterveldt: dus de MR mag voor ons kiezen welke lessen we wel en niet krijgen maar wij krijgen niet de te MR-leden kiezen... dat lijkt wel een macht loep.

VanBijsterveldt: Volgens mij kies jij je eigen MR vertegenwoordiging.

Victor_1764: Bij ons op school kiezen leerlingen niet de MR.

CelineLxx: VanBijsterveldt: Bij ons op school kies je de MR niet ik weet nauwelijks wie er in zit..

VanBijsterveldt: Tja, ik heb de indruk dat er misverstanden zijn over de inhoud van de wet en de verbetering t.o.v. de oude wet.

olha1: VanBijsterveldt: in de theorie kies je wel de MR-leden wel , maar in de praktijk op scholen (zoals die van mij) niet. daarbij mogen de MR leden daar blijven zo lang ze willen en hoeven nooit een herkiezing te doen.

VanBijsterveldt: Voor wat betreft de vragen over de MR laat je informeren door LAKS

VanBijsterveldt: Zij weten precies wat scholen wel en niet mogen en wat jouw rechten zijn.

Conciërge voor de klas

Kim Wat vindt u van zulke zelfstudieuren/huiswerkuren op zich? En vindt u het oké dat er dan geen bevoegde docent voor de klas staat, maar een conciërge of ander onderwijsondersteunend personeel?

VanBijsterveldt: Kim, ik ben niet tegen zelfstudie op zichzelf. Maar dat moet ingepast zijn in een goed onderwijsprogramma

Kim VanBijsterveldt: dus als zelfstudie goed ingepast in het programma is, vindt u het oké als er geen bevoegd docent, maar een andere medewerker voor de klas staat?

Invloed staking

Lennart_7857: Beste minister. Ik heb een vraag over de staking die is afgeroepen a.s. woensdag. Zou dit überhaupt invloed gaan hebben, aangezien het lijkt alsof de plannen toch woorden doorgezet?

VanBijsterveldt: De nieuwe wet (die nogmaals een grote verbetering inhoudt ten opzichte van de oude wet) ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Zij moeten er over besluiten. Ik vind deze wet beter dan de oude wet, dus ik hoop dat de Eerste Kamer deze wet aannneemt.

Melvin_9176: bij mij op school gaan zowat alle leerlingen woensdag staken in amsterdam

FmcS: Het slaat echt helemaal nergens op zeker weten dat ik ga staken!

Zomervakantie

Lichelle (G): vanBijsterveldt: Kost dit je zomervakantie? dat zeiden ze bij mij op school

VanBijsterveldt: Beste Lichelle, er blijven nog 6 vakantieweken over in de zomer, en daarnaast wordt het weekje dat van de zomer afgaat voor leerlingen qua dagen weer verspreid over het jaar.

Ophokuren  voorkomen

Annemarie980116: VanBijsterveldt: Wat zij Uw plannen tegen ophokuren, wat wilt U hieraan doen?

jeroen1405: Het LAKS heeft berekend dat elke scholier gem. 75 ophokuren/jaar heeft. Is het geen idee om van de 1040-urennorm een 965-urennorm te maken en ophokuren te verbieden?

Victor_1764: 965 uren vind ik wel aan de lagen kant. 1000 was perfect.

Suzanne_2207: Goed idee zo blijven er alleen nuttige uren over!

Jeroenski: Volledig eens met jeroen1405.

esmee646: vind ik ook een goed idee

VanBijsterveldt: Het aantal ophokuren is in de afgelopen jaren al fors teruggedrongen. De Inspectie blijft daar scherp op toezien. Dat zal ook in de komende jaren tot verdere verbeteringen leiden. Daarnaast krijgt de school doordat men meer maatwerkuren aan mag bieden, meer ruimte om de 1.040 in te vullen. Dat is winst.

VanBijsterveldt: Victor_1764: Voor alle schoojaren boven het tweede jaar worden het 1.000 uur. Dat is een verbetering t.o.v. de huidige wet.

jeroen1405: Dat gaat om 20 uur, zei u net. Dat betekent dat we nog steeds 55 ophokuren per jaar zullen hebben. Het is m.i. niet de onwil van scholen, het is het geld wat er niet is.

VanBijsterveldt: jeroen1405: Daarom is het ook zo belangrijk dat in de nieuwe wet lesurenuitvalbeleid verplicht stelt aan scholen. Dit betekent dat scholen beter voorbereid zijn op uitval leerkrachten en dit voorkomt ophokuren.

Werkdruk docenten

Wout: VanBijsterveldt: Het is ook zo dat kerstdagen die in de vakantie vallen NIET meer gecompenseerd worden. En de laatste week wordt inderdaad verdeeld in roostervrijedagen, maar docenten zijn niet vrij. Denkt u niet dat, omdat er zoweinig vrije dagen overblijven, veel leraren overspannen worden en het beroep docent minder aantrekkelijk?

VanBijsterveldt: Wout: Dat is niet nodig. Ik vraag namelijk niet aan leraren om meer uren te werken. Ik geef hen nu de ruimte om de uren die ze moeten werken, beter te verdelen over meer dagen. Dat is volgens mij een vebetering van de werkdruk. Leraren in Nederland moeten op dit moment in een gehele baan in zo'n 40 weken proppen. Dat geeft pas hoge werkdruk!

ter informatie: uit onze poll blijkt dat de meeste scholieren de staking van woensdag best oké vinden, maar niet actief steunen. Bijna 11% van de schooldirecties vindt het prima, 8% regelt zelfs bussen voor hun scholieren. 11% dreigt met straf als ze gaan, 6% stimuleert z'n leerlingen om te gaan..

TsjiTsji: Ik ben samen met drie andere 6vwo'ers al vaker ingezet om een huiswerkklas voor wiskunde en economie te geven. Ik vind het prima en vind het fijn om die ervaring op te doen, maar kan de school van het ministerie ook geld krijgen om ons hiervoor te betalen. (Het hoeft niet veel te zijn, maar door die twee uur per week kan ik weer minder werken.)

nachtegaaal: Misschien een goede tip tussendoor: het LAKS geeft workshops over regelgeving op school (o.a. m.b.t. MR en ophokuren). Voor 40,- komt een medewerker van het LAKS naar jouw school om je mee te nemen in bijv. wat je rechten zijn! (Mijn ervaringen zijn i.i.g. goed)

"Dan vind ik die wet wel oké"

Victor_1764: Gelukkig, ik zit toch al in de vierde. Ik maakte me zorgen dat ik vanaf nu tot het 6de jaar 1040 uren zal krijgen. Maar dat is dus niet zo.

VanBijsterveldt: Victor_1764: Dat klopt inderdaad! Sterker in het laatste jaar is het nog maar 700 uur.

Victor_1764: Dan vind ik die wet wel oké. De eerste twee jaren stellen nog niks voor.

VanBijsterveldt: mooi Viktor, ik zou zeggen: hoort zegt het voort!

jim_7136: Met de kwaliteitsrichtlijnen waarbinnen de Inspectie werkt, kun je ophokuren gemakkelijk "les" noemen. Ik geloof dat een begeleider in een mediatheek al meetelt... Die uitspraak is dus een loze belofte.

Afsluiting

marlous126: VanBijsterveldt: maar als er dan een lesurenuitvalbeleid komt, leidt dat weer tot het welbekende 'opvang'. Dat zijn in feite ook ophokuren, niet?

Naarde1080: Waarom geeft de Minister geen instemmingsrecht en zelfs geen adviesrecht over de vastlegging van de DATA van de roostervrije dagen? Alleen de inhoud ervan is ook niet alles.

1040_URENNORM!: mrs. van bijsterveldt ik vind dat de uren moeten blijven zoals het is

VanBijsterveldt: Een mooi moment voor mij om af te ronden, maar niet nadat ik jullie allemaal gewezen heb op de Q en A's op de site van ocw (te bereiken via facebook en http://bit.ly/lesuren).

VanBijsterveldt: Daar kunnen jullie nog door discussiëren. Groet en bedankt voor jullie betrokkenheid!

Gepubliceerd op 19 december 2011
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

W.

W.

Ik vind dat e minister tergend langzaam typt.

Bovendien voel ik mij als scholier door haar niet serieus genomen worden, onder andere omdat ze er woensdag niet bij is.

10 jaar geleden

A.

A.

'Ik vind dat e minister tergend langzaam typt.

Bovendien voel ik mij als scholier door haar niet serieus genomen worden, onder andere omdat ze er woensdag niet bij is.' (door Wout)

helemaal mee eens we worden niet echt serieus genomen en als ze sneller had getyped waren er meer vragen beantwoord

10 jaar geleden

P.

P.

tsja wat kun je eraan doen waarom zou ik staken Havo 5 heeft ongeveer 700 uur les als het niet minder is

10 jaar geleden

H.

H.

Ik heb het idee dat ze alleen maar antwoord gaf op vragen waarmee ze zichzelf kon redden. De rest zag ze 'toevallig' niet.

10 jaar geleden

S.

S.

''en als ze sneller had getyped waren er meer vragen beantwoord''
(door Annemarie980116)


Tijdrekken heette dat in mijn tijd.

10 jaar geleden

J.

J.

Daarnaast vond ik ook dat de vragen waar ze wel antwoord op gaf ze dat ook niet altijd goed deed. Op bijvoorbeeld mijn vraag ("ongeveer hoeveel procent [...] 1040-urennorm zonder ophokuren gehaald?") antwoordde ze dat 80% de 1000-urennorm haalt. Ja, dat wil ik best geloven, mijn punt is juist dat geen of slechts een enkele school dat zónder ophokuren voor elkaar krijgt. Dat krijg je financieel niet rond namelijk. Als de minister dat soort getallen over ophokuren niet heeft kan zij toch geen inschatting maken of deze wet wel haalbaar is of niet?

10 jaar geleden

I.

I.

Andere verplichtingen????
Volgens mij is dat gewoon een smoesje om niet te komen.
Ze is gewoon bang voor al die boze scholieren.

En tuurlijk typt ze langzaam, ze wil gewoon niet zo veel vragen beantwoorden. Waarschijnlijk gebruikt ze voor debatten gewoon een typiste, omdat ze dat zelf niet kan. Het zijn trouwens meer woorden dan inhoud.

Succes in Amsterdam! Occupy!!!

10 jaar geleden

A.

A.

Whoveer edits and publishes these articles really knows what they're doing.

10 jaar geleden