Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen
Ben jij wel eens bedonderd toen je online iets wilde kopen? Wij doen onderzoek naar oplichting onder jongeren. Doe jij mavo of vmbo? Vertel dan over jouw ervaringen met oplichting (ook als je dat niet is overkomen) en maak kans op een Bol.com van 15 euro. Ga naar de vragenlijst. Duurt maar 5 minuten!

Politiek voor dummies: wat verandert er in het onderwijs?

Politiek voor dummies: wat verandert er in het onderwijs?

De Tweede Kamer heeft afgelopen week vergaderd over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er is dus gepraat over welke potjes meer of minder geld moeten krijgen in het onderwijs. Bij zo’n begrotingsbespreking verdedigt de minister zijn of haar plannen en kunnen kamerleden suggesties doen. Zo’n suggestie noem je met een duur woord een motie. Als de meerderheid van de kamerleden, dus minstens 76 stuks, het met zo’n motie eens is moet hij doorgevoerd worden.

Afgelopen week zijn er veel moties ingediend over het voortgezet onderwijs. Die gaan dus over jou en mij. Vandaag praat ik je even bij!
 

Motie door Lisa Westerveld van GroenLinks over de versterking van medezeggenschap

De medezeggenschapsraad is een groep mensen die het bestuur van jouw school controleren en adviseren. Die groep bestaat uit docenten, ouders en leerlingen. Misschien ken je wel iemand in de MR of misschien zit je er zelf wel in. De regeringspartijen hebben bedacht dat de MR meer rechten moet krijgen, maar de MR is vaak nog helemaal niet zo professioneel dat ze daaraantoe zijn. Eerst heeft de MR dus betere begeleiding nodig, zo vindt Lisa Westerveld van GroenLinks. Ze diende dus een motie in waarin ze vraagt om het gesprek daarover aan te gaan. Deze motie werd aangenomen.

Motie door Peter Kwint van de SP over de vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar vragen scholen aan ouders om een ouderbijdrage te betalen. Met dat geld kan de school bijvoorbeeld schoolreisjes betalen. Maar, die ouderbijdrage moet altijd vrijwillig zijn. Veel scholen vertellen dat niet aan de ouders en sluiten kinderen van ouders die niet kunnen of willen betalen uit van schoolreisjes en extra activiteiten. Sommige scholen sturen zelfs deurwaarders op ouders af Belachelijk volgens Peter Kwint van de SP. Hij diende een motie in waarin hij vraagt om extra aandacht voor de vrijwilligheid van de ouderbijdrage. Daarnaast wil hij ook dat scholen kinderen van ouders die niet kunnen of willen betalen, niet anders mogen behandelen.

Dit voorstel werd helaas afgekeurd, dus wordt er niks aangepast.

Motie door Paul van Meenen van D66 over de urennorm

Zit jij ook zo veel in de klas? Dan heb ik goed nieuws voor je! Dat gaat misschien veranderen. Paul van Meenen van D66 wil graag dat we kijken of al die tijd in het lokaal wel nuttig is en of je met minder uren betere lessen kunt verwezenlijken. Deze motie werd aangenomen, dus gaat de urennorm, het aantal uur dat je in een lokaal zit, opnieuw bekeken worden.

Motie door Lisa Westerveld van GroenLinks over werkdruk van scholieren

Je kent het wel: kom je thuis van een lange dag school, liggen er nog stapels huiswerk, drie bijbaantjes, uren vrijwilligerswerk en honderd appjes op je te wachten. De werkdruk, stress en burn-outs stijgen onder scholieren en studenten. Lisa Westerveld wil graag dat daar onderzoek naar wordt gedaan, om te kijken of die signalen echt zo serieus zijn. Deze motie is helaas afgekeurd. Er gaat door de overheid dus geen onderzoek naar werkdruk van scholieren en studenten gedaan worden. 

Een heel aantal zaken die besproken zijn dus, maar voorlopig zal je er nog niks van merken. Het doorvoeren van zo’n motie duurt meestal wel even. Eerst zal er heel veel over gepraat worden. Mocht je op de hoogte willen blijven van moties en debatten, kijk dan eens op www.tweedekamer.nl, daar kun je alle debatten live volgen.