Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Wat vind jij het meest lastig aan het voorbereiden op het MAW-examen (mavo/havo/vwo)? Laat het weten in deze poll en wij maken hier morgen een speciale uitlegvideo over met docent Volkan Tasdan!

Verkiezingen: dit willen de partijen doen qua onderwijs

Verkiezingen: dit willen de partijen doen qua onderwijs

Op 15 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen weer plaats. De politiek besluit ook over het onderwijs en daarom mag je als achttienjarige of oudere scholier ook naar de stembus gaan. Als extra hulp daarbij ging gisteren de Jongeren Kieswijzer online. Voor wie dat nog niet genoeg is: hierbij de politieke partijen en enkele standpunten over het onderwijs.

Punt 1: Overgang VMBO naar MBO en samenwerking

De afgelopen jaren is gebleken dat voor veel VMBO´ers de overstap naar het MBO te groot is, er is zelfs een heus ´zomerlek´: na de zomervakantie blijkt dat elk jaar dat duizenden leerlingen zichzelf niet hebben ingeschreven op een MBO en een nog groter deel valt af in het eerste MBO-jaar.

 • VVD: VMBO en MBO moeten samen een deel van het programma gaan verzorgen  voor betere aansluiting en het moet mogelijk worden om bepaalde MBO-diploma´s op het VMBO te kunnen halen
 • Groenlinks en CDA: Betere samenwerking tussen VMBO en MBO is belangrijk
 • SP: Meer vakscholen door bepaalde afdelingen VMBO en MBO deels samen te voegen
 • D66: Scholen laten experimenteren met leerlijnen die VMBO en MBO met elkaar verbinden
 • SGP: Aantal leerwegen en niveaus binnen het VMBO en het MBO verminderen en twee hoofdrichtingen instellen: het accent leggen op vakmanschap en directe beroepsvoorbereiding of op algemene vorming en doorstroom naar HBO plus verplicht vroeg aanmelden bij MBO voor VMBO´ers

Punt 2: De rekentoets

De kritiek op de verplichte rekentoets is sinds de invoering vorig schooljaar niet mals: o.a. het LAKS strijdt voor de afschaffing van de ´afrekentoets´. Door tegenvallende resultaten is hij nu nog alleen voor het vwo verplicht.

 • VVD: De rekentoets moet meetellen bij het behalen van een diploma.
 • Groenlinks en SGP: Er moet op de middelbare school afgezien worden van de rekentoets.
 • D66: De rekentoets moet worden afgeschaft en de rekenlessen op de basisschool en onderbouw middelbare school moeten worden verbeterd. 
 • CDA: investeren in onderhouden van rekenvaardigheden maar de rekentoets afschaffen

Punt 3: ´Plofklassen´ met meer dan dertig leerlingen

Leraren, docentenvakbonden, ouders en scholieren klagen: de Nederlandse schoolklassen op het voorgezet onderwijs zitten overvol. Tot nu toe was er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een grens van het maximaal aantal leerlingen per klas.

 • D66 en SP: Maximaal aantal leerlingen per schoolklas moet 24 zijn: komt de wet er, dan moet dit binnen zes jaar. Er moet een budget van 800 miljoen euro vrijkomen hiervoor en scholen die zich niet aan de afspraak houden, krijgen de onderwijsinspectie op bezoek.
 • PvdD: Fusies van scholen tot ´leerfabrieken´ moeten niet meer mogelijk kunnen zijn en de schoolklassen moeten worden verkleind.

Punt 4: Programmeren en sociale vaardigheden als schoolvak?

De wereld verandert in sneltreinvaart maar volgens veel mensen passen de schoolvakken zich daar niet op aan: zo stelde staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker al voor om lessen in waarden en normen in te gaan voeren.

 • VVD: Vaardigheden als programmeren, ondernemen en samenwerken maar ook uitgebreidere lessen over (homo)seksualiteit en transgenders moeten een vaste plek in het onderwijs krijgen.
 • PvDA: Het vak burgerschap moet worden gecombineerd met lessen sociale vaardigheden en leraren moet beter worden geschoold in het lesgeven van deze vakken.
 • SP: Meer aandacht voor cultuur, filosofie, religie en levensbeschouwing op scholen en les over de schadelijke gevolgen van roken en drugs aan scholieren.
 • CDA: Op alle niveau´s meer aandacht voor burgerschap, geschiedenis, filosofie, identiteit en maatschappelijke betrokkenheid.
 • SGP: Leerlingen moeten niet alleen kennis hebben over diversiteit maar ook over hoe het christelijke geloof onze democratische rechtsorde en samenleving heeft gevormd.
 • PvdD: Duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn moeten vaste onderdelen van het lespakket worden.

Punt 5: Het leenstelsel en de basisbeurs

De basisbeurs voor studenten werd in 2014 afgeschaft maar het laatste woord is daar nog lang niet over gezegd: uit onderzoek in april vorig jaar bleek dat het aantal studenten met ouders die niet zelf gestudeerd hebben, sterk gedaald is.

 • VVD: Het leenstelsel moet blijven, studeren is een investering in jezelf
 • SP en Christenunie: De basisbeurs moet worden teruggebracht
 • Groenlinks en D66: Het leenstelsel moet behouden worden, maar er moet meer financiële hulp mogelijk zijn als dat nodig is. Groenlinks wil ook het collegegeld halveren.
 • CDA: De basisbeurs moet alleen terugkomen voor bachelorstudenten.
 • PvdD: De basisbeurs moet terugkomen en het collegegeld moet flink worden verlaagd

Over deze vijf punten die spelen in het voorgezet onderwijs en een vervolgopleiding of -studie hebben de politieke partijen soms aardige meningsverschillen. Welke partij(en) uiteindelijk de komende vier jaar gaan beslissen over het onderwijs wordt na 15 maart bekend. Iedere stem is belangrijk, dus als je de tijd hebt: breng dan vooral je stem uit in maart.