Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Begrippenlijst actieradius - virtueel

Nederlands

Begrippenlijst

Op niveau

7.3 / 10
5e klas vwo
  • Paula
  • Nederlands
  • 330 woorden
  • 1815 keer
    8 deze maand
  • 26 januari 2011
Actieradius: Afstand die een voertuig of (lucht)vaartuig kan afleggen zonder bij te tanken.

Ambiance: Omgeving.

Basale vaardigheden: Fundamentele vaardigheden, vaardigheden die aan iets ten grondslag liggen.

Bespiegeling: Beschouwing.

Branche(organisatie): (organisatie van) Een bepaalde bedrijfstak.

Cerebraal: In/van de hersenen.

Cultiveren: Verbeteren, veredelen.

Desoriëntatie: (het) In verwarring brengen.

Dilemma: Lastige keuze tussen twee onaangezame zaken.

Etniciteit: Ras, etnische groep.

Exercitie: Militaire mars- of wapenoenfening.

Faculteit: Bestuurlijke eenheid voor een aantal nauw verwante vakgebieden.

Fêteren: Feestelijk onthalen.

Fulmineren: Uithalen, tekeergaan.

Fundamentalisme: Zeer orthodoxe (= streng in leer) theologische richting in het christendom, de islam en andere godsdiensten.


Gegeneerd: Schaamte voelend.

Generaliseren: Veralgemening.

Genocide: Volkerenmoord.

Gewiekst: Uitgekookt.

Gewoonheidsexercutie: Oefening in het gewoon doen.

Harmonie: Eensgezind.

Hypermobiliteit: De enorme mogelijkheden om je te verplaatsen.

Inertie: Daadloosheid, willoosheid.

Integriteit: Onschendbaarheid.

Issue: Veelbesproken onderwerp.

Jovialiteit: Hartelijkheid.

Leuren: Te koop lopen met iets.

Loungen: Ontspanning zoeken door jonge, welgestelde mensen in een hip café met moderne ligbanken, luxe hapjes en drankjes en rustige muziek.

Manipuleren: Mensen en situaties in een bepaalde richting dwingen.

Mantra: Religieuze spreuk met bezwerende bedoeling in de hindoegodsdienst (en hierop gebaseerde geestelijke stromingen).

Meewarig: Medelijdend.

Ongebreideld: Buitensporig, onbeheerst.

Pamflet: Korte gedrukte tekst over een actueel onderwerp, schotschrift.

Paternalistisch: Bevoogdend.

Pompeus: Overdreven prachtig, luisterrijk.

Populistisch: Gericht naar de massa van de bevolking.

Postmodernisme: Stroming in de filosofie (en de kunst) aan het eind van de twintigste eeuw waarin grote idealen als “waarheid”, “echtheid” en vooruitgang door techniek, hebben plaatsgemaakt voor relativisme en twijfel.

Pragmatiek: Zakelijkheid; zich houdend aan de feiten.

Prangende vraag: Klemmende vraag, vraag die dringend beantwoord moet worden.

Pretenderen: Beweren.

Reprimande: Standje.

Respons: Reactie.

Souperen: Een (feestelijke) maaltijd gebruiken laat op de avond.

Structureel: Blijvend.

Utilitarisme: Theorie dat alleen het nut telt, nuttigheidsbeginsel.

Virtueel: Innerlijk aanwezig.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

7257

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer