Wageningen University vroeg of de plofkip volgens jullie uit de supermarkt te krijgen is met een social media campagne. Bijna 4000 scholieren reageerden, 57% antwoordde van niet. Reden voor reporter Ruben om op onderzoek uit te gaan...
Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

De betekenis van arbeid voor mens en samenleving

Maatschappijleer

Samenvatting

5.7 / 10
5e klas havo
  • anoniem
  • NL
  • 376 woorden
  • 8946 keer
    36 deze maand
  • 1 september 2005
Module Mens & Werk

Hoofdstuk 1; De Betekenis van arbeid voor mens en samenleving

Het begrip werk kunnen we dus omschrijven als: elke lichamelijke of geestelijke inspanning die wordt verricht met de bedoeling iets tot stand te brengen. In het normale spraakgebruik perken we het begrip werk vaak in tot betaalde arbeid. Kenmerkend voor betaalde arbeid is dat er altijd iets voor andere geproduceerd of verricht wordt en dat de ander daarvoor betaald.

Mensen die werk verrichten en daarvoor geen eigen inkomen krijgen verrichtten onbetaalde arbeid, een andere vorm van onbetaalde arbeid is vrijwilligerswerk.
Arbeid kan dus zowel betaald als onbetaald zijn. Op grond van deze conclusie zullen we onder arbeid voortaan verstaan; alle bezigheden die economisch nut opleveren voor degene die haar verricht, voor zijn of haar naaste omgeving en/of voor de samenleving als geheel.

Als we het woord functie gebruiken, bedoelen we daarmee het sociologische begrip functie. Een functie is ieder objectief waarneembaar effect of gevolg van menselijke activiteiten, hetzij met betrekking tot de samenleving als geheel. Als we het over de functies van arbeid voor de individuele mens hebben, bedoelen we daarmee de gevolgen die het hebben van werk voor een individu met zich mee kan brengen. Niet iedere baan zal voor ieder individu dezelfde functies hebben.
We moeten onderscheid maken tussen materiŽle, op geld en goederen waarneembare, en immateriŽle, niet stoffelijke, functies.
Belangrijkste materiŽle functie is: Het verdienen van een inkomen en het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud

Belangrijkste immateriŽle functies zijn: De mogelijkheid tot verdere zelfontplooiing. Het ontwikkelingen van zelfrespect, het vergroten van het gevoel van eigenwaarde. Het opdoen van sociale contacten. Het krijgen van maatschappelijk aanzien(sociale status/sociale positie)

De mate waarin werk maatschappelijk wordt gewaardeerd hangt af van
- Factoren in het werk zelf (vb. hoofd -/ handenarbeid, verantwoordelijkheid, afwisseling, ontplooiing, contacten)
- Directe en indirecte Ďopbrengstí van arbeid (vb. inkomen, secundaire arbeidsvoorwaarden, sociale status, macht en maatschappelijke positie)
Hieruit valt af te leiden waarom werklozen en huisvrouwen -/ mannen relatief weinig maatschappelijke waardering ondervinden.

Factoren die van invloed zijn op de wijze waarop men de kwaliteit van werk ervaart hebben te maken met:
- de arbeidsinhoud (vb. mate van arbeidsverdeling, afwisseling en autonomie)
- de arbeidsverhoudingen (vb. mate van geslaagdheid van de organisatie, medezeggenschapsstructuur, beinvloedingsmogelijkheden)
- de arbeidsomstandigheden (vb. gezondheid, veiligheid en welzijn)
- de arbeidsvoorwaarden (waaronder werktijden en loon)

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Omdat je geen profiel hebt kan je stem niet aangepast worden.
Maak hier een profiel aan.

De tweede editie van de wedstrijd Mijn Kort Verhaal is van start!
Schrijf een kort verhaal, van max. 1000 woorden en maak kans op een mooie reis. En, in de jury zitten Belangrijke Schrijfmensen, die jouw gedroomde schrijfcarriŤre een flinke duw kunnen geven. Meedoen!

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

Sneller en makkelijker reageren?
Login of maak een profiel aan

1809

reacties