Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Het RIVM zoekt scholieren (13 t/m 17) die niet roken EN scholieren (18 jaar of ouder) die wel roken of e-sigaretten/shisha-pen gebruiken. Voor een onderzoek. Vergoeding is €30,- + reiskosten. Lees meer en meld je aan!

De betekenis van arbeid voor mens en samenleving

Maatschappijleer

Samenvatting

Je zou het zo vergeten in examentijd, maar het is bijna zomervakantie!
Wil jij zonder ouders maar mťt vrienden op reis? Zonnen en uitgaan aan de Spaanse Costa, keiharde actie in Zweden, feesten op Sziget Festival, of je Engels bijspijkeren in Brighton. Je vult de vakantie in naar jouw wensen ťn je hoeft je niet druk te maken om alle organisatorische rompslomp, zoals eten en activiteiten, want de reisleiding regelt alles. Check Freestylevakanties.nl.
5.6 / 10
5e klas havo
  • anoniem
  • Nederlands
  • 376 woorden
  • 9125 keer
    19 deze maand
  • 1 september 2005
Module Mens & Werk

Hoofdstuk 1; De Betekenis van arbeid voor mens en samenleving

Het begrip werk kunnen we dus omschrijven als: elke lichamelijke of geestelijke inspanning die wordt verricht met de bedoeling iets tot stand te brengen. In het normale spraakgebruik perken we het begrip werk vaak in tot betaalde arbeid. Kenmerkend voor betaalde arbeid is dat er altijd iets voor andere geproduceerd of verricht wordt en dat de ander daarvoor betaald.
Mensen die werk verrichten en daarvoor geen eigen inkomen krijgen verrichtten onbetaalde arbeid, een andere vorm van onbetaalde arbeid is vrijwilligerswerk.
Arbeid kan dus zowel betaald als onbetaald zijn. Op grond van deze conclusie zullen we onder arbeid voortaan verstaan; alle bezigheden die economisch nut opleveren voor degene die haar verricht, voor zijn of haar naaste omgeving en/of voor de samenleving als geheel.

Als we het woord functie gebruiken, bedoelen we daarmee het sociologische begrip functie. Een functie is ieder objectief waarneembaar effect of gevolg van menselijke activiteiten, hetzij met betrekking tot de samenleving als geheel. Als we het over de functies van arbeid voor de individuele mens hebben, bedoelen we daarmee de gevolgen die het hebben van werk voor een individu met zich mee kan brengen. Niet iedere baan zal voor ieder individu dezelfde functies hebben.
We moeten onderscheid maken tussen materiŽle, op geld en goederen waarneembare, en immateriŽle, niet stoffelijke, functies.
Belangrijkste materiŽle functie is: Het verdienen van een inkomen en het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud

Belangrijkste immateriŽle functies zijn: De mogelijkheid tot verdere zelfontplooiing. Het ontwikkelingen van zelfrespect, het vergroten van het gevoel van eigenwaarde. Het opdoen van sociale contacten. Het krijgen van maatschappelijk aanzien(sociale status/sociale positie)

De mate waarin werk maatschappelijk wordt gewaardeerd hangt af van
- Factoren in het werk zelf (vb. hoofd -/ handenarbeid, verantwoordelijkheid, afwisseling, ontplooiing, contacten)
- Directe en indirecte Ďopbrengstí van arbeid (vb. inkomen, secundaire arbeidsvoorwaarden, sociale status, macht en maatschappelijke positie)
Hieruit valt af te leiden waarom werklozen en huisvrouwen -/ mannen relatief weinig maatschappelijke waardering ondervinden.

Factoren die van invloed zijn op de wijze waarop men de kwaliteit van werk ervaart hebben te maken met:
- de arbeidsinhoud (vb. mate van arbeidsverdeling, afwisseling en autonomie)
- de arbeidsverhoudingen (vb. mate van geslaagdheid van de organisatie, medezeggenschapsstructuur, beinvloedingsmogelijkheden)
- de arbeidsomstandigheden (vb. gezondheid, veiligheid en welzijn)
- de arbeidsvoorwaarden (waaronder werktijden en loon)

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

1561

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Het drinken van een energiedrankje helpt je om je examens door te komen. Feit of fabel?