Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

De examens zitten er bijna op. Wij horen heel graag wat je van onze nieuwsvoorziening tijdens de examens vond. Laat 't weten!

Verschil tussen normen en waarden

Maatschappijleer

Opdracht

Normen en waarden

De 6 beste plekken om te chillen na de examens!
Je laatste toetsen en examens zitten er (bijna) op. De langste zomervakantie van je leven staat voor de deur. Dat moet gevierd worden, tijd voor een goed feestje! BOS zet voor jou de 6 beste hotspots op een rij: van stadsstrand tot beachclub. Check hier waar je deze zomer sowieso heen moet.
4.9 / 10
4e klas havo

Normen en waarden
Om het verschil te kunnen beschrijven tussen normen en waarden moet je eerst weten wat eigenlijk een norm is, en wat een waarde is.

Normen
Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen; ze regelen het dagelijks sociaal verkeer. Normen vormen de verbinding tussen de algemene waarden (zoals vrijheid, rechtvaardigheid) en de concrete gedragingen; het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in concrete omstandigheden.

Ofwel; opvattingen over hoe mensen zich in een situatie wel of niet dienen te gedragen. De belangrijkste normen zijn de wetten en mores.

Mores zijn ongeschreven regels of gebruik binnen een bepaalde context geldt. Hierbij kan je denken aan regels binnen een geloof, of binnen een (studenten)vereniging.

Normen kunnen positief (geboden) of negatief (verboden) zijn. Ze kunnen een verschillende ‘reikwijdte’ hebben: ze kunnen gelden voor iedereen in een maatschappij, slechts in een bepaalde sociale groep gangbaar zijn of vrij te kiezen.

Normen zijn sterk afhankelijk van iemands religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond. Iedere cultuur heeft zijn eigen normen én waarden. Het kan dus voorkomen dat twee verschillende groepen eenzelfde feit totaal tegenovergesteld waarderen.


Waarden
Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is.

Er zijn twee soorten waarden:

• Instrumentele waarde  Waarden die door concrete personen of groepen feitelijk worden verleend aan persoonlijke zaken of gebeurtenissen. Waarden zijn veelal collectief, maar kunnen zeer persoonlijk worden beleefd.

• Intrinsieke waarde  Waarden die nagestreefd behoren te worden vanuit de gedachten. Ethische waarden blijven hun betekenis en geldigheid behouden, ook als ze feitelijk niet gedragen worden door mensen en groepen. Het zijn motieven en idealen waarop de concrete normen zijn gebaseerd.


Het verschil tussen waarden en normen
Ik laat zien, met behulp van voorbeelden, wat het verschil is tussen waarden en normen.

Voorbeeld:
Waarde: ouderen moeten veel respect krijgen.
Norm: jet staat je plaats in de bus/trein/metro af aan iemand die ouder is dan jij.

Voorbeeld:
Een belangrijke waarde in het verkeer is veiligheid. Hiervoor zijn regels (normen) opgesteld waaraan mensen zich moeten houden.

Voorbeeld:
Een waarde voor de samenleving is leefbaarheid. Regels (normen) die daaruit voortvloeien zijn afval opruimen en respect hebben voor anderen.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

5724

reacties

wikipeadia
door jan (reageren) op 23 januari 2013 om 15:14
Leuke site, leuk artikel. Een paar dingetjes: Mores zijn ongeschreven regels of gebruik binnen een bepaalde context geldt. bovenstaande zin klopt grammaticaal niet..... graag aanpassen..? Norm: jet staat je plaats in de bus/trein/metro af aan iemand die ouder is dan jij. Moet zijn: Je ipv jet
door birambi (reageren) op 13 februari 2013 om 13:54
toevallig, dat ik precies hetzelfde las op wikipedia...
door marijn (reageren) op 3 juni 2013 om 6:45
mooi gekopieerd van Wikipedia.
door dennis (reageren) op 23 september 2013 om 15:21
kon je gewoon niet meteen de betekenis er van zetten dan een hele preek hier geven ??
door katousja (reageren) op 17 december 2013 om 11:15
leuk gekopieerd! staat precies het zelfde op Wikipedia
door melanie (reageren) op 6 april 2016 om 16:05

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Het drinken van een energiedrankje helpt je om je examens door te komen. Feit of fabel?