Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Verschil tussen normen en waarden

Maatschappijleer

Opdracht

Normen en waarden

A D V E R T E N T I E
Ervaren hoe het is om te studeren vanuit je bedje? Steeds meer opleidingen bieden online proefcolleges aan. Ben jij benieuwd hoe zo'n online proefcollege eruit ziet? Vanaf 3 oktober vloggen scholieren Amber en Nike over hun ervaringen met de online colleges van Wageningen University. Jij kunt ook nog steeds meedoen aan deze colleges! Klik hier om kennis te maken met Amber en Nike en je aan te melden.
4.9 / 10
4e klas havo

Normen en waarden
Om het verschil te kunnen beschrijven tussen normen en waarden moet je eerst weten wat eigenlijk een norm is, en wat een waarde is.

Normen
Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen; ze regelen het dagelijks sociaal verkeer. Normen vormen de verbinding tussen de algemene waarden (zoals vrijheid, rechtvaardigheid) en de concrete gedragingen; het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in concrete omstandigheden.

Ofwel; opvattingen over hoe mensen zich in een situatie wel of niet dienen te gedragen. De belangrijkste normen zijn de wetten en mores.

Mores zijn ongeschreven regels of gebruik binnen een bepaalde context geldt. Hierbij kan je denken aan regels binnen een geloof, of binnen een (studenten)vereniging.

Normen kunnen positief (geboden) of negatief (verboden) zijn. Ze kunnen een verschillende ‘reikwijdte’ hebben: ze kunnen gelden voor iedereen in een maatschappij, slechts in een bepaalde sociale groep gangbaar zijn of vrij te kiezen.

Normen zijn sterk afhankelijk van iemands religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond. Iedere cultuur heeft zijn eigen normen én waarden. Het kan dus voorkomen dat twee verschillende groepen eenzelfde feit totaal tegenovergesteld waarderen.


Waarden
Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is.

Er zijn twee soorten waarden:

• Instrumentele waarde  Waarden die door concrete personen of groepen feitelijk worden verleend aan persoonlijke zaken of gebeurtenissen. Waarden zijn veelal collectief, maar kunnen zeer persoonlijk worden beleefd.

• Intrinsieke waarde  Waarden die nagestreefd behoren te worden vanuit de gedachten. Ethische waarden blijven hun betekenis en geldigheid behouden, ook als ze feitelijk niet gedragen worden door mensen en groepen. Het zijn motieven en idealen waarop de concrete normen zijn gebaseerd.


Het verschil tussen waarden en normen
Ik laat zien, met behulp van voorbeelden, wat het verschil is tussen waarden en normen.

Voorbeeld:
Waarde: ouderen moeten veel respect krijgen.
Norm: jet staat je plaats in de bus/trein/metro af aan iemand die ouder is dan jij.

Voorbeeld:
Een belangrijke waarde in het verkeer is veiligheid. Hiervoor zijn regels (normen) opgesteld waaraan mensen zich moeten houden.

Voorbeeld:
Een waarde voor de samenleving is leefbaarheid. Regels (normen) die daaruit voortvloeien zijn afval opruimen en respect hebben voor anderen.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

6002

reacties

wikipeadia
door jan (reageren) op 23 januari 2013 om 15:14
Leuke site, leuk artikel. Een paar dingetjes: Mores zijn ongeschreven regels of gebruik binnen een bepaalde context geldt. bovenstaande zin klopt grammaticaal niet..... graag aanpassen..? Norm: jet staat je plaats in de bus/trein/metro af aan iemand die ouder is dan jij. Moet zijn: Je ipv jet
door birambi (reageren) op 13 februari 2013 om 13:54
toevallig, dat ik precies hetzelfde las op wikipedia...
door marijn (reageren) op 3 juni 2013 om 6:45
mooi gekopieerd van Wikipedia.
door dennis (reageren) op 23 september 2013 om 15:21
kon je gewoon niet meteen de betekenis er van zetten dan een hele preek hier geven ??
door katousja (reageren) op 17 december 2013 om 11:15
leuk gekopieerd! staat precies het zelfde op Wikipedia
door melanie (reageren) op 6 april 2016 om 16:05

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten
in september en oktober: jongerenkrant 7Days 3 weken gratis thuisbezorgd

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Kleding-geweten

Blogger Anouk zit in een tweestrijd. Ze vindt kinderarbeid Heel Erg, maar toch blijft ze goedkope kleren kopen bij Primark/H&M. Hoe sta jij hierin? 
  • Net als Anouk. Ik vind het heel erg voor die kinderen, maar blijf toch goedkope spullen kopen
  • Dit probleem is niet op maatschappelijk niveau op te lossen. Er moeten politieke en economische maatregelen genomen worden.
  • Ik kies er bewust voor om minder kleren te kopen of kleding waarvan ik weet dat het "goed" gemaakt is
  • Het interesseert mij niet hoe kleren gemaakt worden of waar het vandaan komt
  • Ik heb er nog nooit bij stilgestaan dat goedkope kleren oneerlijk geproduceerd worden
  • Om je eigen optie toe te voegen heb je een profiel nodig. Klik hier om een profiel te maken.